O Vinících

Jsme divadelní soubor pod záštitou Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Nejdříve jsme se věnovali hlavně improvizacím, ale pak jsme v roce 2014 nastudovali vlastní hru Zavolejte Jeevese podle knížky P. G. Wodehouse, se kterou jsme odehráli úspěšných 12 představení. Nedlouho poté jsme Jeevesovi pořídili sourozence a v květnu 2016 představili Hrobku s vyhlídkou, plnou lítého boje o dědictví. Do třetice jsme se pod vedením Alice Škrlantové zaobírali básníkem E. A. Poem a v roce 2017 se zrodila delikateska plná pikantností ze života spisovatele kývajícího-se-nad-jámou-s-havranem. Čtvrtá hra, červen 2018, Lucce se dostala do ruky kniha, kterou byla nadšena. Přes léto provedla dramatizaci a na podzim se zrodil kousek Za 5 loků 12.

Poté jsme rozmýšleli, vymýšleli, diskutovali. V roce 2020 nás na jedné zkoušce, které se účastnila pouze část souboru napadlo, že bychom mohli udělat hru o tom, jak hledáme režiséra. Toho večera jsme se královsky bavili vzpomínáním na různé adepty. Zapsali jsme nápady. Na další zkoušce, které se účastnila druhá část souboru, protože první nemohla, se tento nápad nezdál tak skvělý jako první skupince. Uložil se na google disk, kde pokojně odpočíval. A my opět diskutovali, přemítali, mudrovali a zase diskutovali až do našich diskusí zasáhl covid. Po celém dni stráveném u počítače kvůli práci nebo studiu už jsme neměli příliš chuti scházet se online. Naše aktivita rychle klesala. Zkoušeli jsme si zadávat kreativní úkoly, které jsme neplnili a nálada byla ponurá. Takto jsme prožili dva lockdowny. Ve chvíli, kdy jsme se mohli začít scházet naživo, jsme zajásali, ale docházka se podobala docházce některých chlapců do tanečních. Oni však končívali v hospodě, my ani to ne. Na zkouškách jsme se sešli ve dvou nebo třech lidech. Na jaře roku 2022 Eliška oprášila myšlenku udělat hru o tom, jak hledáme režiséra, uvolila se ji režírovat a nebála se na sebe vzít riziko režírujícího. A tak nás čeká 13. 10. 2022 premiéra hry Hledá se režisér na kterou se moc těšíme.

Ovšem, že vás o všem budeme informovat. Sledujte nás na vinickém fb.

Kdo jsou Viníci?

Prošli po našich prknech