Viktória Königová

Silně připomíná kuličku sodíku, náhodně vhozenou do vzácné čínské vázy. Díky třaskavé kombinaci její živelné povahy s obecnou křehkostí většiny materiálů je od raného dětství viníkem série katastrof, které obvykle vyžehlí andělsky nevinným úsměvem. Jejím životním posláním je nekompromisní šíření optimismu, pročež se rozhodla stát plnohodnotným Viníkem. Má ráda vše živé, ale ještě lépe si rozumí s bytostmi dávno zemřelými. Cesta za naplněním této ambivalentní vášně ji přivedla k antropologii, kde si na její kousky zatím nikdo nestěžoval…

Říkají o ní:

Sice se narodila do doby oktávek a nezná už škodovku stodvácu, ale ze starých dob umí například krásně ručně šít. Neskutečný smíšek! Optimistka. Občas až taková, že se do zimního počasí oblékne optimisticky letně 🙂